اخبار مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز

دپارتمان فنی و مهندسی و آموزش های مدیریت و بورسدپارتمان فنی و مهندسی و آموزش های مدیریت و بورس


دپارتمان فنی و مهندسی مجتمع فنی تهران(نمایندگی استان البرز) :

گــــــــروه مهنـــــــدسی صنـــــــایع

گــــــــروه عمــــران و نقشه برداری
گروه مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
گـــــــــــــروه مکــــــــــــانیـــــــــک
گــــــــروه بــــــرق و الکتــــــرونیک

دپارتمان فنی و مهندسی مجتمع فنی تهران(نمایندگی استان البرز) :

دوره هــای مرتبط با سرمــایه گذاری
دوره هـــای تک درس مدیریت
دوره های حقوقی، قوانین و مقررات
دوره هــای سیستم هـــای مدیــریت 
کـــــیفیت و ...


برای ثبت نام آنلاین کلیک کنید.


جهت بهره مندی از 3% تخفیف ثبت نام اینترنتی به سایتstudent.mftalborz.ir  مراجعه نمایید.

مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز
www.mftalborz.ir
آدرس ساختمان آزادگان: کرج، پل آزادگان، روبروی مسجد مهدویه، ساختمان مجتمع فنی تهران
تلفن:32209102
آدرس ساختمان فردیس:فردیس، بین فلکه سوم و کانال ساختمان مجتمع فنی تهران (نمایندگی استان البرز
تلفن:36526055 

Instagram:mftalborz

Telegram:@ mftalborz

ارسال دیدگاه:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت