شروع دوره Autocad شعبه فردیس

اخبار مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز

شروع دوره Autocad شعبه فردیسشروع دوره Autocad شعبه فردیس
شروع دوره Autocad در شعبه فردیس
دوشنبه، پنجشنبه ۱۳ تا ۱۷
تیر ماه ۹۶
ساختمان فردیس
تلفن: 
۰۲۶۳۶۵۲۶۰۵۵
ثبت نام آنلاین (۳% تخفیف):
Student.mftalborz.ir
آدرس تلگرام
Telegram.me/mftArtارسال دیدگاه:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت